cloud professional services

22:45:40 28/12/2021 by דני לב-רן

כיצד גישת ה-FinOps מסייעת לעבודה נכונה ויעילה בסביבת הענן?

FinOps & Cost Opt.

במציאות כלכלית מאתגרת, בקרה וניהול עלויות תופס מקום מרכזי בסדר היום המנהלי.

המשברים הפוקדים את השוק מביאים לכך שארגונים רבים מחפשים פתרונות להפחתת עלויות, במיוחד כאשר מדובר בחיסכון עלויות הענן, המהווה כיום אחת מן ההוצאות העיקריות.

אך מערכות חיוב מורכבות מקשות מאוד על חברות להבין את מהות העלויות ואת פילוח ההוצאות בעבודה בענן.

חלק מהסיבות טמונות בכך כי עבודה בענן אינה מוגבלת וההוצאות מצטברות.
נוסף על כך, העלייה בעבודה מרחוק הגדילה משמעותית את צריכת העבודה בענן, לעיתים אף לא בצורה מבוקרת.

כתוצאה מכך צוותים פיננסיים רבים מוצאים את עצמם חסרי אונים בהתמודדות מול חיובים לא ברורים.

גישת ה-FinOps

עולם ה FinOps, אופטימיזציה של עלויות ענן, מסייע לארגונים לייעל את עלויות הענן שלהם ולתקשר בצורה שוטפת בין צוותי כספים, פיתוח ותפעול.
התוצאות: עלויות נמוכות יותר, המסוגלות לנוע ולפעול במהירות, ניצול הזדמנויות מבלי להתעכב על ניתוח כל הוצאה לחוד.

ישנם שלושה מרכיבי ליבה לניהול יעיל של עלויות ענן:

1. אופטימיזציה מתמשכת – סקירת ההוצאה הנוכחית להפחתת משאבים מיותרים

2. נראות ושליטה – שימוש בפלטפורמה המותאמת אישית והמרכזת באופן ויזואלי ונגיש את כל הוצאות הענן לפי שירותים.

3. אכיפה – ניהול, שליטה ובקרה מול תהליכים ותפקידים המוגדרים מראש במטרה לזהות חריגים ולפעול בהתאם


פתרונות Tailor Made

חשוב לזכור שאין גישה אחת שמתאימה לכולם. כל ארגון יזדקק לאסטרטגיה ייחודית ומעוצבת אישית לצרכיו עם כיוון ברור לצמצום בעלויות הענן.

“גרטנר” העריכה הוצאה כוללת על שימוש בשירותי ענן ציבוריים בשוק העולמי בכ- 304$ מיליארד דולר.

כאשר בפועל אספקת היתר שמתרחשת היא הרבה מעבר מהנדרש, בהתחשב לגמישות הענן. ב- 40% מהמקרים לפחות, הם גדולים משמעותית מהנדרש לעומסי העבודה שלהם וניתן לקצץ את העלות לפחות ב-50%.

שלושת הדרכים היעילות ביותר לצמצם עלויות במהירות:

סקירה וייעול:

ייעל את המנויים שלך –

מחיקה וכיבוי המכונות הווירטואליות כאשר אינן נמצאות בשימוש, מחיקת שרתי אחסון שהיו מחוברים למכונות שנמחקו, הפסקת שירותי הפר

מיום המיותרים, הפסקת שירותי תחזוקה ותמיכה.

צריכה על פי דרישה:

Auto Scaling, תזמון מכונות ע”פ זמן מוגדר מראש, ייעול אופן האחסון לסוג המתאים

התאמת גודל הסביבה לצורך הארגוני:

שנמוך מכונות בנפחים גדולים לנפחים מותאמים לפי שימוש.

המלצות אלו, יכולות לחסוך כ-50% מההוצאות, תוך מספר שבועות בלבד. בניית קונטיינרים, אפליקציות מובנות ענן וחיזוי נכון של ההוצאות במעבר לעבודה בענן, יעזרו להימנע מהפתעות בעתיד.

כאשר עלויות ויעילות הם המניעים העיקריים לאימוץ עבודה בענן, הם עשויים להפוך במהירות גם לאתגרים.
שיטת העבודה היעילה של ה FinOps, מכוונות לעבר נראות פיננסית שקופה והתנהלות נכונה בין צוותי התפעול לפיננסים.

 

Subscribe today

For weekly special offers and new updates!